ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Нижченаведені положення про конфіденційність персональних даних є офіційною Політикою конфіденційності веб-сайту https://hr.dispatcher24.com (надалі - Сайт), на якому розміщуються актуальні вакансії Приватного підприємства «Транспортна агенція «Возвард» (надалі – Адміністратор сайту) з метою пошуку останнім працівників та пошуку вакансій здобувачами (надалі – Користувачі) з метою працевлаштування.

Для можливості використання Сайту в повному обсязі, тобто для відгуку на вакансію, Користувачу необхідно заповнити анкету, надавши Адміністратору сайту персональні та інші дані, які необхідні для вирішення питання щодо відповідності Користувача вакансіям, які розміщені на Сайті.

Адміністратор сайту рекомендує Користувачам уважно ознайомитись з даною Політикою конфіденційності при використанні Сайту. Використовуючи Сайт, Користувач приймає правила, описані в Політиці конфіденційності.

Ця Політика конфіденційності розроблена відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних», міжнародних нормативно-правових актів у сфері збору, обробки, захисту та використання персональних даних, а також інших нормативно-правових документів, які регулюють порядок обробки, зберігання та передачі персональних даних в мережі Інтернет.

Збір, обробка, зберігання і передача персональних даних Користувачів, які були надані такими Користувачами добровільно, здійснюється на наступних умовах:

1. Користувач, відправляючи анкету на вакансію на Сайті добровільно надає Адміністратору сайту - Приватному підприємству «Транспортна агенція «Возвард», що зареєстроване за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, місто Калинівка, вул. Шевченка, буд. 27-А, оф. 36, свою згоду на обробку своїх персональних даних, які містяться в його анкеті.

2. Обробка персональних даних включає в себе будь-які дії та/або сукупність дій, які пов’язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням (реалізацією, передачею), видаленням персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи Сайту та внутрішньої діяльності Адміністратора сайту (вивчення питання відповідності Користувача вакантній посаді, прийняття Користувача на роботу та ін.).

3. Обсяг персональних даних Користувача, по відношенню до яких здійснюється обробка і які можуть бути включені в бази персональних даних, визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена в його анкеті), яка стане відома Адміністратору сайту.

4. Відправляючи анкету про відгук на вакансію Користувач підтверджує своє ознайомлення з Політикою конфіденційності на Сайті та те, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання й обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних є безстроковим.

5. Метою збору, зберігання й обробки персональних даних Адміністратором сайту є допомога Користувачу у працевлаштуванні. Всі послуги сайту надаються безкоштовно.

6. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій таблиці бази даних Сайту та у базі даних Приватного підприємства «Транспортна агенція «Возвард».

Інформація та дані, які збираються в процесі використання Сайту:

1. Адміністратор сайту може збирати інформацію, яка може ідентифікувати Користувача: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, контактний номер телефону, адреса, адреса електронної пошти, сімейний стан та ін. («особисті дані»), використовуючи Сайт, Користувач дозволяє збирати, аналізувати і зберігати вищезазначені дані.

2. Адміністратор сайту не здійснює передачу персональних даних третім особам, однак, залишає за собою право передавати отриману інформацію державним органам і департаментам на їх запит, відповідно до закону і інших нормативних актів чинного законодавства України, а також норм міжнародного права.

3. Будь-які персональні дані, що стали відомі Адміністратору сайту, обробляються відповідно до чинного законодавства України.

Використання технологій для збору інформації:

1. Адміністратор сайту використовує різні технології для збору інформації з пристрою Користувача і про дії Користувача в рамках Сайту.

2. Адміністратор сайту залишає за собою право використання автоматизованих скриптів, плагінів і інших програмних продуктів для збору, обробки, зберігання та передачі персональних та інших даних Користувача, які попередньо були завантажені або передані таким Користувачем в процесі використання Сайту.

3. Адміністратор сайту залишає за собою право внесення змін до порядку збору, обробки, зберігання та передачі персональних та інших даних, отриманих від Користувача в процесі використання Сайту. Будь-які зміни в умовах збору, обробки, зберігання та передачі персональних та інших даних здійснюються публічно, з обов'язковим повідомленням Користувача через Сайт або інші канали зв'язку, які були сформовані в результаті надання Користувачем особистих контактних даних.

4. Адміністратор сайту автоматично збирає інформацію з браузера або пристрою Користувача, при відвідуванні Сайту. Ця інформація може включати IP-адресу, ідентифікатор пристрою і його тип, тип браузера і мову, операційну систему (мобільна система), яка використовується в пристрої, час доступу, географічне розташування пристрою доступу.

Передача отриманої інформації і даних:

1. Адміністратор сайту може розкривати інформацію, включаючи персональну інформацію:

- у відповідь на виклик до суду, судовий наказ чи прохання про співпрацю з правоохоронними або іншими державними органами; для встановлення або реалізації законних прав, для захисту від судових позовів.

- коли Адміністратор сайту впевнений, що розкриття доречно в зв'язку із зусиллями з розслідування, запобігання або прийняття інших заходів щодо незаконної діяльності, шахрайства та інших правопорушень; для захисту прав, власності або безпеки користувачів; для дотримання чинного законодавства або співпраці з правоохоронними органами; або для забезпечення дотримання Умов використання Сайту або інших угод.

Щодо захисту персональних даних:

1. Адміністратор сайту вживає заходів безпеки для захисту особистої інформації користувачів від несанкціонованого доступу і розголошення. Однак, жодна система не може бути цілком безпечною. Тому, Адміністратор сайту не може гарантувати, що персональна інформація завжди буде залишатися в безпеці.

2. Адміністратор сайту здійснює охорону і захист отриманих персональних даних відповідно до чинного законодавства України, загальноприйнятої практики захисту даних в Інтернет співтоваристві, а також в суворій відповідності з міжнародними нормами в сфері збору, обробки, зберігання та передачі персональних даних користувачів мережі Інтернет.

Заключні положення:

1. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку Політики конфіденційності на наявність в ній змін. Адміністратор сайту залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або доповнювати Політику конфіденційності в будь-який час без попереднього і подальшого повідомлення. Адміністратор сайту буде публікувати такі зміни та/або доповнення на Сайті за адресою https://hr.dispatcher24.com/jobs#. Подальше використання Сайту і його послуг після будь-яких подібних змін, означає повну згоду з такими змінами та доповненнями. Моментом змін Політики конфіденційності є дата публікації її нової редакції на Сайті за вказаною адресою.