УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням веб-сайту https://hr.dispatcher24.com (надалі - Сайт) просимо уважно ознайомитись з даними Умовами використання. У випадку непогодження з викладеними Умовами використання просимо не користуватись Сайтом. Погоджуючись з вищезазначеними Умовами використання користувач зобов’язується повною мірою виконувати усі правила роботи з Сайтом.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У даному документі викладені Умови використання Сайту, власником якого є Приватне підприємство «Транспортна агенція «Возвард», що зареєстроване за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, місто Калинівка, вул. Шевченка, буд. 27-А, оф. 36 (надалі – Адміністратор сайту).

1.2. Ці Умови використання містять в собі базові норми і правила, на підставі яких функціонує Сайт.

1.3. Моментом виникнення відносин між Користувачем та Адміністратором сайту є: фактичне використання Сайту. Користувач визнає, що одноразове фактичне використання Користувачем Сайту означає прийняття Користувачем даних Умов використання і в подальшому.

2. ОПИС САЙТУ

2.1. З допомогою Сайту Адміністратор сайту надає Користувачу можливість знайти актуальні вакансії Приватного підприємства «Транспортна агенція «Возвард» за декількома критеріями (місто, відділ та тип роботи), заповнити анкету про працевлаштування та направити її для відгуку на відповідну вакансію.

2.2. Використання сайту для всіх Користувачів є безкоштовним, Адміністратор сайту не стягує жодну комісію чи інші платежі за користування сайтом.

3. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

3.1. Користувач може переглядати вакансії, розміщені на Сайті, анонімно.

3.2. Для відгуку на відповідну вакансію Користувачу необхідно заповнити анкету, у якій запитується наступна інформація:

- прізвище, ім’я та по-батькові;

- дата народження;

- адреса реєстрації (проживання);

- e-mail;

- номер телефону;

- відомості про освіту;

- інформація про додаткові знання (тренінги, майстер-класи, семінари та ін.);

- інформація щодо володіння іноземними мовами;

- рівень володіння комп’ютером;

- досвід роботи;

- характеристика Користувача (сімейний стан, наявність дітей, служба у Збройних Силах України та ін.);

- відповіді на різноманітні тестові питання.

3.3. Всі поля анкети мають бути заповнені відповідно до їхньої назви та смислового призначення, згідно із правилами орфографії та без зайвих скорочень.

3.4. Відправляючи анкету Користувач підтверджує, що йому є більше 16 років, він є дієздатною особою і вся інформація, зазначена ним у анкеті, є достовірною та актуальною. Відправленням анкети користувач надає згоду Адміністратору сайту на збір, оброблення та зберігання своїх персональних даних.

3.5. Всі відправлені Користувачами анкети перевіряються Адміністратором сайту.

3.6. Адміністратор сайту не гарантує, що робота Сайту буде безперервною, безпомилковою і позбавлена шкідливих програм або інших дефектів. Якщо Користувач не задоволений умовами та/або якістю Сайту, він повинен припинити використання Сайту.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Користувача:

4.1.1. Ознайомлюватись з всіма вакансіями, розміщеними на Сайті.

4.1.2. Заповнювати та направляти анкету на будь-яку вакансію, яка зацікавила Користувача.

4.1.3. Направляти Власнику сайту запити щодо функціонування Сайту.

4.2. Обов’язки Користувача:

4.2.1. Під час заповнення анкети для відгуку на вакансію зазначати прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження ті, що відповідають паспортним даним. Забороняється зазначати персональну інформацію іншої людини.

4.2.2. Викладати у анкеті тільки достовірні дані, не вводити Адміністратора сайту в оману.

4.2.3. Не використовувати в анкеті слова, набрані тільки великими літерами, якщо вони не є абревіатурою.

4.2.4. Не здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту.

4.2.5. Надсилаючи анкету на Сайті Користувач надає свою згоду Адміністратору сайту на збір, оброблення та зберігання персональних даних, що в ній зазначені.

4.2.6. Користувач зобов’язується використовувати Сайт відповідно до даних Умов використання, а також чинного законодавства України.

4.3. Права Адміністратора сайту:

4.3.1. Ознайомлюватись з інформацією, зазначеною у надісланій Користувачем анкеті та зберігати персональні дані Користувача відповідно до умов чинного законодавства.

4.3.2. Модифікувати Сайт на свій розсуд.

4.3.3. Вносити зміни в дані Умови використання. Користувач вважається проінформованим про змінені Умови використання з моменту опублікування їх зміненого варіанту на Сайті за адресою https://hr.dispatcher24.com/terms.

4.4. Обов’язки Адміністратора сайту:

4.4.1. Забезпечити безпечний збір, обробку та зберігання персональних даних Користувача відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародного законодавства.

4.4.2. Надавати Користувачу відповідь на його запити щодо функціонування Сайту.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Заповнюючи та відправляючи анкету на Сайті Користувач тим самим дає згоду на збір, зберігання, використання та розголошення своїх персональних даних відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» з метою функціонування Сайту.

5.2. Відносини сторін цих Умов використання в частині конфіденційності регулюються Політикою конфіденційності, яка розміщена на Сайті і є невід’ємною частиною цих Умов використання.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання чи неналежне виконання Умов використання сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Відповідальність за інформацію, зазначену Користувачем в анкеті, несе Користувач, який надав цю інформацію.

6.3. Адміністратор сайту звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання Умов використання, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після їх публікації в результаті дії обставин непереборної сили, які сторони не могли передбачити або запобігти.

6.4. До обставин непереборної сили сторони відносять події, що роблять виконання відповідною стороною Умов використання неможливим: землетруси, повені, інші стихійні лиха, пожежі, ядерні та інші промислові аварії, а також страйки, військові дії, громадські заворушення або акти державних органів, що перешкоджають виконанню умов угоди. Всі інші перешкоди незалежно від їх природи або характеристик непереборною силою не рахуються, за винятком тих перешкод, які навмисне будуть визнані сторонами як викликані дією обставин непереборної сили.

6.5. Всі суперечки, що виникли в рамках виконання Умов використання та інших документів Сайту, вирішуються шляхом переговорів. При неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду відповідної юрисдикції за місцезнаходженням Адміністратора сайту.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Усі компоненти Сайту і Сайт в цілому належать Адміністратору сайту та охороняються законодавством у сфері права інтелектуальної власності. Усі права захищені.

7.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів Сайту можливо тільки в рамках функціоналу Сайту. Ніякі елементи змісту Сайту, а також будь-який контент, розміщений на його сторінках, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

8.1. Адміністратор сайту має право вносити зміни або доповнення до Умов використання в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Умов використання на Сайті. Нова редакція Умов використання набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті за адресою https://hr.dispatcher24.com/policy.

Адреса електронної пошти Адміністратора сайту для розгляду звернень користувачів: [email protected] .